Algemene Voorwaarden van Back2black, gevestigd te Groningen.

Versie geldig vanaf 1 februari 2012

Privacy

Met de persoonlijke informatie die u aan Back2black.nl verstrekt wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. De gegevens blijven binnen ons bedrijf en worden niet vrijgegeven aan derden. De verkregen informatie word gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en het informeren van de klant hierover. Uw e-mailadres wordt gebruikt om onze nieuwsbrief met aanbiedingen, nieuwe releases en algemeen nieuws te versturen.


Algemeen

Door bij Back2black.nl een bestelling te plaatsen, geeft u als consument te kennen dat u met de algemene - en de betalingsvoorwaarden van Back2black.nl akkoord bent. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding die is aangeboden op de website van Back2black.nl. De producten van Back2black.nl worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Prijzen

Alle prijzen op de website van de Back2black.nl zijn inclusief het huidig geldende BTW tarief en exclusief verzendkosten.
Voor de producten hanteert Back2black.nl de prijzen zoals vermeld op de website van Back2black.nl , onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
Back2black.nl heeft het recht om de consument te informeren over prijsfouten. Indien u als consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Back2black.nl alsmede u als consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
Nabestellingen kunnen niet automatisch tegen dezelfde prijs worden geleverd.
Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc. gaan altijd over de bedragen inclusief BTW.


Verzendkosten

Back2black.nl hanteert de verzendkosten zoals apart vermeld op de website van Back2black.nl


Levering

De levering geschiedt per TNT post als brievenbuspost of als pakketpost (met verzendbewijs). Eventueel ophalen van bestellingen kan uitsluitend na telefonische afspraak.
Opgegeven levertijden van Back2black.nl zijn indicatief.

Levering binnen Nederland is over het algemeen 1 á 2 dagen na betaling van het verschuldigde bedrag. Bij overschrijding van de levertermijn zal Back2black.nl dit via E-mail aan de consument melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan 7 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.


Garantie

Back2black.nl garandeert dat het geleverde voldoet aan de beschrijving op de website en de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat het geleverde vrij is van welke gebreken ook.
Indien het geleverde niet voldoet aan deze garantie, dient de consument Back2black.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Back2black.nl zal in overleg met de consument tot een redelijke oplossing zien te komen.
Back2black.nl is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan tijdens het verzenden.
De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.


Reclameren

Als het geleverde bij aflevering niet blijkt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen
behoort dit binnen drie dagen na levering aan Back2black.nl te worden gemeld. Back2black.nl zal na overleg met de consument bepalen wat in het werk moet worden gesteld om de levering alsnog tot tevredenheid van de consument af te wikkelen.


Betaling

Voor alle leveringen dient vooruit te worden betaald, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
De betaling aan Back2black.nl kan gedaan worden d.m.v. een Electronische overschrijving ( Internet bankieren ) of een overschrijvingsformulier. Ook kan er betaald worden met PayPal. Aangezien dit laatste proces on-line gebeurt, kan Back2black.nl direct uitleveren. Indien de consument gebruik maakt van vooruitbetaling, verzendt Back2black.nl de goederen zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Doorgaans duurt dit 1 á 2 werkdagen (Internetbankieren) of ca. 5 werkdagen (Overschrijvingsformulier).


Annuleren, retourneren

Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.
U bent als consument gerechtigd om het geleverde - mits ongebruikt en ongeopend - binnen 8 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden via e-mail aan: info@back2black.nl
Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Back2black.nl behoudt zich het recht om niets of slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het duidelijk is dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.


Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt bepaald, alsmede alle andere van buiten komende oorzaken waarop Back2black.nl geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Back2black.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.


Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Back2black.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Back2black.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Back2black.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Deerhunter - Halcyon Digest € 14,99 € 5,99

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 26-01-2021 - Back2black stelt nooit teleur. Als vinylfanaat kijk ik hier regelmatig...  lees meer
  • 23-01-2021 - Voor het eerst bij jullie besteld maar dit zal zeker...  lees meer
  • 21-12-2020 - Ik zoek in goede staat!
    Golden Hour - Ivy.Leage. lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2021 Back2Black | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel